Dożynki powiatowe w Gminie Murów

15 września 2019 r. delegacja Sołectwa Kurznie uczestniczyła w Dożynkach Powiatowych w Starych Budkowicach. W konkursie koron żniwnych korona z Kurzni otrzymała wyróżnienie. Gminę Popielów reprezentowała m.in. Pani Sołtys Alicja Gieża wraz z mieszkańcami Kurzni, Pani Joanna Widacha-Cichoń - Przewodnicząca Rady Gminy oraz Pani Wójt Sybilla Stelmach. 

Gratulujemy sołectwu osiągniętego sukcesu, a delegacji dziękujemy za godne reprezentowanie Gminy Popielów.

Dożynki powiatowe w Starych Budkowicach - delegacja z Gminy Popielów

Wróć na początek strony