2008.06.25-27 - Biwak uczy, bawi i wychowuje

    Biwak pod hasłem „Biwak uczy, bawi i wychowuje” odbył się w dniach 25-27.06.2008r w Stobrawie.
    W biwaku uczestniczyło 47 uczniów w tym: z Popielowa -26, Karłowic- 10, Siołkowic- 4, 7 dzieci dochodziło ze Stobrawy.

    Przy realizacji biwaku zaangażowany był p. Zbigniew Buła - pełniący funkcję koordynatora oraz nauczyciele ze szkół  w gminie, p. Stanisława Szyndlarewicz z Popielowa, p. Anna Slemp z Karłowic, p. Justyna Gąsiorowska z Siołkowic. Aby uatrakcyjnić i zmniejszyć koszty biwaku w/w kadra znalazła sponsorów , którzy wsparli przedsięwzięcie finansowo i rzeczowo. Sponsorami biwaku byli: Firma GniotPol z Kurzni, Tartak w Popielowie, kwiaciarnia Rajski Kwiat z  Popielowa, piekarnia p. Luszczyk. Wsparcia finansowego na realizację biwaku udzieliła także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z uzyskanych środków zostały zakupione nagrody dla uczestników za udział
w konkursach.

    Podczas trwania biwaku uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach, m.in. konkursie florystycznym. Dzieci miały za zadanie układać bukiety kwiatów, które wcześniej zbierały podczas spaceru po najbliższej okolicy.
Liczyła się pomysłowość, oryginalność, estetyka i to wszystko można było znaleźć w pracach uczestników. W układanie bukietów dzieci bardzo się zaangażowały. Wszystkie bukiety były piękne i trudno było wytypować najładniejszy z nich, dlatego wszyscy uczniowie biorący udział  w tym konkursie zostali nagrodzeni.
    W konkursie pokonywania toru rowerowego brali udział wszyscy uczestnicy. Najlepszymi okazali się: Ewa Kałuska, Patryk Bodnik i Krystian Zakrzewski.
    Przy ognisku został przeprowadzony konkurs na opowiadanie z pamięci najciekawszych kawałów. Był to moment kiedy można było się naprawdę dobrze bawić i poznać kawały o różnej tematyce. Najlepszymi w tym konkursie zostali: Anna Lenart, Laura Joniec, Kamila Szyndlarewicz.
    Wszyscy uczestnicy czekali na konkurs Euro 2008. utworzone z uczestników  drużyny rozgrywały między sobą mecze piłki nożnej. Zwyciężyła drużyna LKS Polonia Bizon.
    Kolejne zadanie, w którym uczestnicy mogli się sprawdzić był konkurs na najlepszy okrzyk grupy. Przy prezentacji okrzyków i piosenek było widać dużą inwencję twórczą jaką wykazywały dzieci. Na równi -  I miejsce w tym konkursie otrzymały drużyny: Gigantyczne Mango oraz LKS Polonia Bizon.
    Swoje pomysły uczestnicy prezentowali również podczas mody biwakowej. Za najodważniejszy strój uznano strój Alana Beresztana, za najładniejsze stroje wyróżnienie dostali: Patryk Gryszczyk, Barbara Strzelecka, Justyna Kowalska, Anna Lenart.
    Nie brakowało także chętnych do udziału w konkursie na Miss i Mistera  biwaku. Uczestnicy nie mieli łatwego zadania, ponieważ musieli się sprawdzić w kilku zadaniach: m.in. zaprezentować się w strojach, przedstawić się i powiedzieć coś o sobie, zaśpiewać piosenkę lub zarecytować wiersz, zaprezentować ciekawe ćwiczenie, wymyślić hasło na kolejny dzień.
    Miss i Mister wybierani byli przez publiczność. Miss obozu została: Justyna Kowalska, Misterem: Tomasz Jagoda.  
    Do udziału w konkursie piosenki zgłosiło się kilku odważnych i chętnych. Publiczność wybierała, kto najładniej według nich zaśpiewał. I miejsce zajęła Justyna Kowalska, II miejsce Roksana Kansczyk, III miejsce Anna Lenart.
    Konkurs na najładniejszą fryzurę był przygotowany z myślą
o dziewczynach. W konkursie brała udział para: jedna dziewczynka była fryzjerką, a druga - jej modelką. I miejsce otrzymały Daria Tomaszewska i Sara Handziewicz, II miejsce- Żaneta Buczyk i Agata Cofór, III miejsce -Wioletta Szymczak i Andrea Rychlik.
    Natomiast dla chłopców zorganizowany był konkurs podbijania piłki nożnej. Najlepszymi w tym konkursie okazali się: Patryk Bodnik, Krystian Zakrzewski, Patryk Gamrot.
    Nie zabrakło też chętnych do udziału w konkursie przyrodniczym. Aby odpowiedzieć na pytania quizowe należało najpierw zapoznać się
z informacjami na temat Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Najwięcej punktów w teście uzyskali: na równi -Paulina Bartoszek, Mateusz Szyndlarewicz, zaraz po nich Julia Piechaczek, Roksana Kansczyk.
    W ostatni dzień uczniowie dzielili się przeżyciami z biwaku uczestnicząc
w konkursie plastycznym. Powstały wspaniałe prace ilustrujące zapamiętane przez dzieci chwile. Najładniejszy rysunek został wykonany i zaprezentowany przez Andreę Rychlik, Roksanę Kansczyk i Wiolettę Szymczak.
    Dodatkowo nagrodzono Justynę Kowalską za duże zaangażowanie i inwencję twórczą podczas trwania obozu,  Annę Szarlej i Patryka Gamrota za aktywne wykonywanie rozgrzewki w ostatnim dniu biwaku.

    Podczas trwania biwaku oprócz przygotowanych konkursów uczniowie uczestniczyli również w zorganizowanej wycieczce wozem konnym po dróżkach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Wielką atrakcją był udział
w podchodach z zadaniami i uczestnictwo w wieczornym spacerze połączonym z grą terenową.
    W trakcie trwania biwaku z zaproszenia skorzystał pan Grzegorz Hebda -młodszy aspirant, który opowiadał uczniom o bezpiecznych zachowaniach podczas wakacji. Leśniczy p. Leszek Pawluk z  Nadleśnictwa- Brzeg zaprezentował w ciekawy sposób informacje na temat Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i udzielił odpowiedzi na interesujące dzieci pytania.
100_0071.jpeg 100_0076.jpeg 100_0080.jpeg 100_0109.jpeg
100_0110.jpeg 100_0111.jpeg 100_0115.jpeg 100_0139.jpeg
100_0145.jpeg 100_0163.jpeg 100_0169.jpeg 100_0175.jpeg
100_0177.jpeg 100_0181.jpeg
Wróć na początek strony