Umowy o dofinansowanie inwestycji drogowych w naszej gminie podpisane

W dniu 27 września 2019 w Urzędzie Miasta Namysłów miało miejsce uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych czterech projektów drogowych. W podpisaniu dokumentów uczestniczyli: Pani Wicewojewoda Violetta Porowska oraz przedstawiciele Gminy Popielów: Pani Skarbnik Magdalena Gandyra i Z-ca Wójta Pan Artur Kansy-Budzicz.

W ramach projektów jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane w Gminie Popielów następujące inwestycje:

  1. Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Popielów – Kabachy (ul. Moniuszki, ul. Kraszewskiego i ul. Zielona)
  2. Budowa ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów - droga gminna nr 101839 O
  3. Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Stare Siołkowice
  4. Remont drogi publicznej nr 101861 O - ulica Wacława, ul. Zamknięta nr 101862 O, ul. Przyszłości nr 101863 O, ul. Wolności nr 101864 O w miejscowości Stare Siołkowice.

Wartość wszystkich ww. zadań wynosi 2 811 307,49 PLN, z czego 70% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania - 1 967 915,25 PLN. 

 

Wróć na początek strony