Budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Popielów dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019 ruszają!

Pani Wójt podpisuje umowę na remonty dróg z firmą PD TRAKT

W dniu 7 października Pani Wójt Sybilla Stelmach podpisała z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej umowy na wykonanie czterech zadań w ramach projektu pn.: „Budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Popielów”.

Projekt został podzielony na następujące zadania:

Zadanie częściowe nr I:  Budowa ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów - droga gminna nr 101839 O - w skład którego wchodzi m.in.: Budowa drogi gminnej ul. Wiatraki w Popielowie poprzez m.in. korytowanie starej nawierzchni drogi i wykonanie nowej podbudowy z kamienia łamanego oraz położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm  wraz z utwardzeniem tłuczniem poboczy na całej długości  i  odwodnienie  powierzchniowe z zastosowaniem odpowiednich spadków na pobocze drogi. Koszt inwestycji - 576.527,52 zł.

Zadanie częściowe nr II: Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Stare   Siołkowice – w skład których wchodzi m.in.: Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Stare Siołkowice. W celu poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa niniejszego odcinka drogi przewiduje się poprawę geometrii korony drogi - ukształtowanie właściwej niwelety drogi, wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej o szerokości 3,50 m, wykonanie mijanek i formowanie poboczy z tłucznia kamiennego. Koszt inwestycji - 421.099,55 zł.

Zadanie częściowe nr III: Remont drogi publicznej nr 101861 O - ulica Wacława, ul. Zamknięta 101862 O, ul. Przyszłości 101863 O, ul. Wolności 101864 O w miejscowości Stare Siołkowice - w skład których wchodzi m.in.: remont powierzchniowy dróg gminnych, tj. ul. Wacława, ul. Zamkniętej, ul. Przyszłości i ul. Wolności  poprzez m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni drogowej i wykonanie nowej warstwy ścieralnej gr. 4,00 cm wraz z utwardzeniem tłuczniem poboczy na całej długości i odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem odpowiednich spadków na pobocze drogi. Koszt inwestycji - 684.708,77 zł.

Zadanie częściowe nr IV: Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Popielów – Kabachy - w skład których wchodzi m.in.: remont powierzchniowy dróg gminnych tj. ul. Moniuszki, ul. Kraszewskiego, ul. Zielonej w Popielowie. Koszt inwestycji - 745.641,18 zł.

Wykonawcą wszystkich zadań jest firma PD TRAKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z Kluczborka.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem prace zakończą się w terminie do 30 listopada 2019 r.

Nadzór nad prowadzonymi pracami ze strony inwestora prowadziło będzie Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o. o. z Kamieńca Wrocławskiego.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi aż 70%!

Również w przyszłym roku planujemy szeroki front inwestycji drogowych. Dobre drogi polepszą jakość i komfort życia w naszej Gminie, a co najważniejsze wpłyną na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców, dlatego kolejne wnioski o dofinansowanie remontów dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostały już złożone i czekają na rozpatrzenie…

Drodzy Mieszkańcy, przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi robotami, prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności podczas poruszania się drogami.

Wróć na początek strony