2008.08.25 - Stypendia szkolne 2008/2009

Informacja Wójta Gminy Popielów
 
w sprawie możliwości ubiegania się o stypendium szkolne

Uprzejmie informuję, że w dniach od 1 do 15 września 2008r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2008/2009 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać 351 zł netto na jedną osobę w rodzinie ucznia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie (pok.1) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2008 r.

Szczegółowe informacje pok. 1 lub tel. /077/ 42-75-835

2008.08.25 - Stypendia szkolne 2008/2009

Wróć na początek strony