Projekt GOPS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie rozpoczyna  realizację projektu, którego celem jest objecie 10 osób kompleksowym systemem wsparcia, oraz zwiększenie  aktywności  zawodowej i społecznej.

 

        Projekt nosi nazwę „Aktywne kobiety trzonem rodziny” realizowany jest w ramach

                            Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu GOPS oferuje:

1.    Warsztaty szkoleniowo – integracyjne

2.    Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

3.    Bezpłatny kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych

4.    Wsparcie merytoryczne doradcy zawodowego, psychologa, trenera przedsiębiorczości oraz pracownika socjalnego

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie, prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie ul. Powstańców 12. W sprawie udziału w projekcie można się kontaktować również telefonicznie (077 4275 711).

 

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

 

Wróć na początek strony