Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów - przydomowe oczyszczalnie

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-175-2019 z dnia 15-11-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV-99-2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. - przydomowe oczyszczalnie..pdf (551,19KB)
PDFProjekt uchwały Nr XV-94-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV-99-2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji - przydomowe oczyszczalnie.pdf (617,88KB)
PDFFormularz konsultacji - przydomowe oczyszczalnie - zmiana uchwały.pdf (242,20KB)
DOCFormularz konsultacji - przydomowe oczyszczalnie - zmiana uchwały.doc (37,00KB)

PDFWyniki konsultacji społecznych - oczyszczalnie.pdf (211,35KB)

Wróć na początek strony