2008.09.11 - Gminne Dożynki w Kurzniach - Konkurs Koron

 

   W ramach konkursu na najpiękniejszą koronę żniwną, organizowanego na Dożynkach Gminnych w Kurzniach w dniu 07.09.2008 r. zaprezentowano 11 koron żniwnych.  Po dokonaniu ich wnikliwego przeglądu i oceny, komisja do spraw oceny koron żniwnych w składzie: Grażyna Kuźnik, Irena Michno, Witold Kaleciński pod przewodnictwem pani Barbary Dębskiej, stwierdziła, że wszystkie korony zasłużyły na wyróżnienie za oryginalność, niepowtarzalność wzoru jak również osobisty wkład włożony w ich wykonanie przez twórców. Komisja wyróżniła nagrodami pieniężnymi korony z sołectw: Stare Kolnie, Stobrawa, Kurznie, Nowe Siołkowice, Kaniów, Lubienia i Popielowska Kolonia.
   Ponadto komisja przyznała nagrody pieniężne za zajęcie II miejsca koronie z sołectwa Stare Siołkowice oraz za zajęcie I miejsca koronom z sołectw Popielów, Karłowice oraz Rybna.
   Ponownie składa się podziękowania wszystkim osobom, które mozolnie pracowały i włożyły dużo serca oraz trudu w wykonanie wystawionych do konkursu koron żniwnych aby uświetnić to wielkie święto gminne z okazji zakończonych pomyślnie żniw.

Karłowice Popielów Rybno Stare Siołkowice

Stobrawa Stare Kolnie Nowe Siołkowice Lubienia

Kurznie Kaniów Popielowska Kolonia

Wróć na początek strony