2008.10.10 - Rejestracja przedpoborowych
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) w okresie od 1 do 31 października 2008 r. odbędzie się rejestracja mężczyzn urodzonych w 1990 r.

Rejestracja dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Popielów przeprowadzona zostanie w terminie 15-16.10.2008 r. o godz. 10.00 w pomieszczeniach Urzędu Gminy (Sala konferencyjna – I piętro).

Obowiązkowi zgłoszenia sie do rejestracji podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 rok życia.

Zgłoszeniu się do rejestracji podlegają także mężczyźni do 24 roku życia, którzy nie dopełnili tego obowiązku we właściwym czasie.
Przedpoborowi zgłaszający się do rejestracji obowiązani są przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie zgłoszą się do rejestracji w określonym miejscu, nie przedstawią stosowanych dokumentów, lub nie dopełnili w określonym terminie obowiązku meldunkowego – podlegają w myśl art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

Wróć na początek strony