Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach

logo UE.png

W dniu 27 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Wójt Gminy Popielów Sybilla Stelmach podpisała umowę o dofinansowanie operacji pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o, c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach”.

Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej objętego RPO WO 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 315 627,22 zł.

Uzyskane  dofinansowanie wyniesie 252 470,20 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje termomodernizację budynku OSP w Karłowicach wraz z wymianą wewnętrznej instalacji co, c.w.u, energii elektrycznej oraz wymianę źródła ciepła na pompę ciepła, a także instalację systemu zarządzania energią. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery.

Realizacja projektu nastąpi w 2020 roku.

Wróć na początek strony