2008.11.19 - Dodatkowy nabór wniosków stypendialnych

  Zarząd Województwa Oplskiego ogłasza dodatkowy nabór wniosków stypendialnych w ramach "Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla ucznów szczególnie uzdolnionyc szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych".
    Program pomocy stypendialnej przeznaczony jest dla uczniów województwa opoksiego szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych szczególnie uzdolnionych, między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
    Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w dziale Edukacja lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 618.
    Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą do dnia 28 listopada 2008 roku do godziny 15:30 w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, pod ww. adresem.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu.

    Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem tel. 077/ 54 16 505

Wróć na początek strony