Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Uchwała Nr XI/64/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów


Na podstawie art. 230 ust. 1 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje
§ 1. 
Zmienia się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów i po wprowadzonych zmianach wykaz przedsięwzięć ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XI-64-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (945,03KB)

Wróć na początek strony