2008.12.05 - Wydanie Kroniki Popielowa

Kronika Popielowa-600.jpeg Gminna Biblioteka Publiczna  w Popielowie wydała Kronikę Popielowa współfinansowaną ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji zadania publicznego: Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej.

Autorem "Kroniki Popielowa" z 1885 r. napisanej niemieckim gotykiem jest ksiądz Karol Nerlich, który w latach 1884-1895 był proboszczem w Popielowie.

Przepisanie gotyckiego tekstu niemieckiego na współczesny niemiecki oraz jego korekta: Maria Bieniara, Gertruda Gandyra, Lidia Kilian, Anita Macioszek, Sabina Pierzyna, Gertruda Skora, Michał Skupień, Irma Woźny.

Redakcja tekstu: Elżbieta Duszyńska

Zdjęcia: Monika Macioszek, Krzysztof Pachurka

Przygotowanie materiałów źródłowych i skanowanie dokumentów: Krzysztof Pachurka

Koordynator zadania: Monika Macioszek

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie, 46-090 Popielów, ul. Powstańców 34

Wróć na początek strony