Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrzną instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach

Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole,  logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle.

Gmina Popielów

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 03.02.00 Efektywność energetyczna
Poddziałanie 03.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
realizuje
projekt pn. Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrzną instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach

Nr Umowy

RPOP.03.02.02-16-0002/19-00

Wartość Projektu

Ogółem: 315 627,22 zł
w tym środki z :
Unii Europejskiej  –  252 470,20 zł 
budżetu Gminy Popielów  – 63 157,02 zł

Okres realizacji

Od 2017 r. – do 2020 r.

Cele Projektu

Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku, który jest użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karłowicach dzięki czemu dojdzie do zmniejszenia emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery. Oprócz celu głównego zidentyfikowano także cele szczegółowe:

- poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery,
- zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu oraz kosztów bieżących naprawa.

Cele pośrednie:
- poprawa jakości infrastruktury w zakresie usług społecznych związanych z edukacją,
- polepszenie wizerunku Aglomeracji Opolskiej,
- podniesienie poziomu życia mieszkańców

Realizacja Projektu 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące pozycje:

  1. Głęboka termomodernizacja budynku:

Zadanie dotyczyć będzie budynku głównego OSP: termomodernizację wraz z wymianą wewnętrznej instalacji co, c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianę źródła ciepła na pompę ciepła a także instalację systemu zarządzania energią.

Podstawowe elementy:

- docieplenie ścian – ocieplenie ściany
- wymiana okien o powierzchni
- wymiana drzwi o powierzchni
- montaż powietrznej pompy ciepła do przygotowania c.w.u 
- montaż instalacji grzejnikowej do c.o.
- system zarządzania energią (SZE)
- modernizacja instalacji elektrycznej w wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Koordynator projektu

 
Renata Zborowska
Referent ds. Ochrony środowiska i rolnictwa
e-mail:
tel. (77) 427 58 53

Rafał Kołodziej
Inspektor ds. Programów pomocowych I rozwoju wsi
e-mail:
tel. (77) 427 58 58

kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

Wróć na początek strony