Informacja dla mieszkańców Starych Siołkowic

Informuje się, że od dnia 29.02.2020 r. ze względu na bezpieczeństwo pracowników realizujących roboty drogowe, jak również ze względu na bezpieczeństwo użytkowników dróg i kolejny etap prowadzonych prac (przygotowanie podbudowy pod ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni asfaltowej) - Wykonawca zadania dopuszcza jedynie dojazd mieszkańców do ich posesji.  Dla pozostałych użytkowników dróg obowiązuje bezwzględnie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

 

Mając na uwadze powyższe prosimy o przestrzeganie obowiązującej organizacji ruchu i korzystanie z wyznaczonych objazdów.

Wróć na początek strony