Sołectwa ze wsparciem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Kaniów, Kuźnica Katowska, Karłowice oraz Rybna – to cztery sołectwa, które uzyskają pomoc finansową w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 20.000,00 zł w ramach tegorocznej edycji Marszałkowskiej  Inicjatywy Sołeckiej. To specjalnie utworzony budżet przeznaczony na dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne, które realizowane są na terenach wiejskich.

Projekt MIS zakłada dofinansowanie projektów w kwocie 5.000,00 zł z perspektywą na lata 2020-2022.

W roku 2020 z Gminy Popielów dofinansowanie otrzymają następujące sołectwa:

Lp.

Sołectwo Gminy Popielów

Nazwa zadania

1

Kaniów

„Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaniów”

2

Karłowice

„Zakup zestawów festynowych (stoły i ławki) w miejscowości Karłowice”

3

Kuźnica Katowska

Zakup drzwi i okien wraz z montażem w altanie w miejscowości Kuźnica Katowska”

4

Rybna

„Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Rybna”

 

Pozostałe miejscowości z Gminy Popielów będą uczestniczyć w MIS w kolejnych latach.

Wróć na początek strony