KOMUNIKAT WÓJTA GMINY POPIELÓW

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY POPIELÓW

z dnia 11 marca 2020 r.

Dotyczy: zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z Komunikatem Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministerstw z dnia 11 marca 2020 r. dotyczącego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych oraz odwołania wszelkich imprez masowych, informuję co następuje:

  1. Od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych (w tym żłobkach lub punktach żłobkowych). W dniach 12 marca i 13 marca będą jedynie prowadzone działania opiekuńcze w przedszkolach i szkołach dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki. Od 16 marca do 25 marca placówki te będą nieczynne.

Szczegółowe informacje dotyczące uczniów, dyrektorów i rodziców znajdują się w poniższym komunikacie: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

  1. Od dnia dzisiejszego, tj. 11 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się działalność wszelkich placówek kulturalnych – w naszym przypadku dotyczy to Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji wraz z obiektami podległymi oraz Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami. Instytucje te będą pełnić dyżury (zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych tych instytucji).

Szczegółowe informacje dotyczące obszaru kultury znajdują się w poniższym komunikacie:

https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego

  1. Od dnia dzisiejszego, tj. 11 marca 2020 r. do odwołania rekomenduję odwołanie wszelkich imprez (zawodów, spotkań, treningów) o charakterze sportowym i rekreacyjnym, a także wszelkich spotkań o charakterze społecznym i kulturalnym.

Szczegółowe informacje dotyczące obszaru sportu i rekreacji znajdują się w poniższym komunikacie:

https://www.gov.pl/web/sport/koronawirus---rekomendacje-ministerstwa-sportu

Biorąc pod uwagę powyższe, a także mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców, apeluję o zastosowanie się do zaleceń Rządu RP i zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku oraz stosowanie się do zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Proszę mieszkańców o śledzenie komunikatów wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz poszczególne resorty rządowe i służby Wojewody Opolskiego.

Pamiętajmy, że wiele zależy od nas samych. Niezwykle ważne jest dbanie o higienę, częste i dokładne mycie rąk. Jeśli to możliwe starajmy się pozostać w domach, w szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży oraz osób starszych.                                                                                  

Z upoważnienia Wójta Gminy Popielów

Artur Kansy-Budzicz

Wróć na początek strony