Archiwum - 2007

 

_14.05.2007a_

W dniu 18 maja 2007r. odbędzie się  posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych 
na którym rozpatrywane będą sprawy związane z VI Kongresem Odnowy Wsi. Początek posiedzenia  godz.18.00 w Domu Kultury w Popielowie.
Gmina Popielów gościc będzie 27 osób z woj. łódzkiego

 _11.05.2007_

W dniu 17 maja 2007r. odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju
na którym rozpatrywane będą min.materiały na obrady Sesji, wniosek sołtysów wsi o zwrot kosztów podrózy i rozmowy telefoniczne i sprawy bieżące.
Początek posiedzenia godz.9.00 w Domu Kultury w Popielowie. 

 _13.04.2007_

W dniu 19 kwietnia 2007r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
na którym rozpatrywane będą materiały na obrady Sesji.
Początek obrad godz.13.00 w Domu Kultury w Popielowie. 

 

 


_13.04.2007_

Na dzień 26 kwietnia 2007r.została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy. Początek obrad godz.13.00 w Domu Kultury Popielowie

DOCporządek obrad sesji (24,00KB)

 

 _22.03.2007_

W dniu  26 marca odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której rozpatrzone zostanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Członkowie Komisji na podstawie analizowanych materiałów opracują wniosek w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.
Początek posiedzenia godz.9.00 w Urzędzie Gminy w Popielowie

 

 


 

 

_16.03.2007_
 

 


W dniu 22 marca o godz.13.00 odbędzie się wspólne  posiedzenie Komisji Rady Gminy. Radni analizować będą materiały na VI obrady Sesji.
Posiedzenie odbędzie się w Domu Kultury w Popielowie.

 


 

Na dzień 29 marca została zwołana zwyczajna sesja Rady Gminy. Początek obrad godz.13.00 w Domu Kultury Popielowie. DOCporządek obrad (25,50KB)_1.03.2007_

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w placówkach oświatowych. Szczegóły na stronie: www.bip.popielow.pl
link:Jednostki Organizacyjne-konkursy

 

 

 

 


 

 

_22.02.2007_

Wójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły Przetargi  

 

 


 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2006 roku.

PDFProcedura starania sie o zwrot podatku akcyzowego.pdf (36,99KB)

PDFwzór wniosku (403,26KB)

 


 


_29.01.2007_       
                           
                              
wybory sołtysa     DOCSkłady osobowe jednostek pomocniczych kadencji 2006-2010.doc (30,50KB)

 

 

 


 _15.01.2007_ 
W dniu 19 stycznia 2007r. w Domu Kultury w Popielowie
o godz.10.00 odbyło się spotkanie rekrutacyjne w ramach Produktu Turystycznego Grupy z Gminy Popielów.
Uczestnicy projektu "Turystyka wspólna sprawa"  analizowali zasoby gminy i jakie z nich wykorzystać do identyfikacji produktu turystycznego, a także wstępnie składali propozycje  nazwy produktu. Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 2 lutego 2007r. w Restauracji "Śtantin" Oto kilka zdjęć grupy podczas pracy. Jest już nazwa DOCZielona Przystań Śląska Opolskiego.doc (22,50KB)
uczestnicy potkania     expert p.Ireneusz Cierpisz i pracownik UG Grażyna Kuźnik   
 uczestnicy spotkania podczas przerwy kawowej    uczestnicy spotkania-2      

 

 

 


 


       _12.01.2007r_
Laury Umiejętności i Kompetencji 2006r.
To prestiżowa nagroda, przyznawana w kilku kategoriach, a jej laureatami są wybitne osobistości życia społeczno-kulturalnego, nieprzeciętni menedżerowie oraz organizacje, firmy i instytucje, które wprowadzają nowatorskie rozwiązania.
Impreza jak co roku organizowana była przez Opolską Izbę Gospodarczą, przy współudziale Marszałka Województwa, Wojewody Opolskiego oraz Prezydenta Opola. Obecny na opolskiej uroczystości Tadesz Donocik, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, porównał tegorocznych laureatów do pereł w koronie Opolszczyzny.
Jednym z Laureatów XV Edycji „LAURÓW” w Kategorii I –Pro Publico Bono został Wójt Gminy Popielów Pan Dionizy Duszyński otrzymując Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji.  
laureacji Złotych Laurów Gratulacje składa Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy otrzymuje nagrodę i gratulacje
Wójt Gminy z nagrodą Złoty Laur wręcza Wojewoda Opolski Wójt Gminy
                     

 


 

 

         

_2.01.2007_

znak        W związku z prowadzonym remontem w Urzędzie Gminy w Popielowie nastąpiła zmiana telefonów. W załączeniu wykaz nowej numeracji DOCwykaz (54,00KB) 

 

 


 _2.01.2007_ 
budzet Prezentujemy budżet Gminy Popielów na rok 2007uchwalony na obradach sesji w dniu 28 grudnia br XLSBudżet Gminy Popielów.xls (345,00KB)   
                             
           


 _29.12.2006r_
Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu DOCoferta.doc (38,00KB)


 

_2.01.2007_
Informuje się, że od dnia 1 stycznia 2007 roku obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa zmienia zakres obowiązku poboru opłaty skarbowej oraz formy jej uiszczania.
Od 1 stycznia 2007 roku zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonywać wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Oznacza to tym samym, że z dniem 1 stycznia 2007r. tracą ważność dotychczasowe znaki opłaty skarbowej.

Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Popielów. Można również dokonać jej bezpośrednio w kasie Urzędu, w godzinach jej pracy. 
                             
Nr konta bankowego
 
                                
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wlk.
                        74 8895 0006 2000 0005 1044 0003
                          z dopiskiem
"opłata skarbowa"

 


 

 

 

 

 

 


 

_10.10.2006r._ 
Gmina Popielów przystąpiła do konkursów  organizowanych przez Związek Powiatów Polskich
1.Ekspert do spraw funduszy strukturalnych
2. Gmina otwarta na fundusze strukturalne
W obydwu kategoriach otrzymaliśmy certyfikat. W pierwszej kategorii certyfikat otrzymała Pani Marieta Kupka –Z-ca Wójta
Certyfikat otrzymała Gmina Popielów jako „Gmina otwarta na Fundusze Strukturalne”
W dniu 10 października Wójt Gminy Pan Dionizy Duszyński i Pani Marieta Kupka odebrali Certyfikaty
wspólne zdjęcie.JPGZPP-certyfikat.jpg   Wójt Gminy w gronie laureatów.JPG      

 


 

      _ 25.05.2006_
DyplomEUROPEJCZYK ROKU 2005
Ogólnopolski konkurs zorganizowany został przez Fundację Prawo Europejskie oraz redakcję Monitora Unii Europejskiej.
Kapituła Tytułu Europejczyka Roku przyznała Wójtowi Gminy Panu Dionizemu Duszyńskiemu wyróżnienie w kategorii Gospodarz gminy, miasta, regionu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22 maja w Warszawie. 

 


 

   

 

Wróć na początek strony