STYPENDIA SZKOLNE


15 września 2007
upływa termin składnia wniosków
o stypendium szkolne
na rok szkolny 2007/2008


Z pomocy stypendialnej mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać 351 zł netto na jedną osobę w rodzinie.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Popielowie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2007 r.

Szczegółowe informacje tel. /077/ 427 58 43 lub  427 58 42  lub na stronie internetowej www.popielow.pl
Wróć na początek strony