„Kultura ponad granicami“

INTERREG 2020.jpeg

W okresie od marca do października 2021  Gmina Popielów wraz z partnerem z Republiki Czeskiej – gminą Obec Domašov u Šternberka realizuje projekt pod nazwą „Kultura ponad granicami”.

W projekcie zorganizowane zostaną 3 przedsięwzięcia (spotkania kulturalne i rekreacyjno-edukacyjne) w ramach których przedstawione zostaną walory gminy Popielów oraz partnera czeskiego wynikające z różnorodności kulturowej w obszarach: rekreacja, kulinaria i  dziedzictwo historyczne. Celem projektu jest zwiększenie współpracy na pograniczu polsko-czeskim w ramach wspólnego promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie integracji społeczności lokalnej.

Całkowita wartość projektu:  19 442,51 EUR

Wartość dofinansowania: 

16 526,13 EUR  (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

 972,12 EUR (5% Budżet Państwa)

1 944,26 EUR (10% wkład własny)

Na bieżąco będziemy informować o szczegółach prowadzonych działań.

Wróć na początek strony