2007.12.14 - Uroczyste otwarcie Urzędu Gminy w Popielowie po remoncie i rozbudowie

14.12.2007 Uroczyste otwarcie Urzędu Gminy w Popielowie po remoncie i rozbudowie

DSC04498.jpeg
W dniu 14 grudnia 2007 roku odbyło się uroczyste otwarcie Urzędu Gminy w Popielowie po zakończonej rozbudowie i remoncie. Podczas uroczystości Przewodniczący Rady Gminy  Jerzy Kupczyk wręczył Wójtowi Gminy Dionizemu Duszyńskiemu symboliczny Klucz do Urzędu. Ks Gerard Fuchl poświęcił obiekt. W uroczystości brali udział zaproszeni gości m.in. Poseł na Sejm RP Pan Ryszard Galla oraz Z-ca Dyr. Departamentu Kultury Sportu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Pani Magdalena Matyjaszek.

DSC04405.jpeg DSC04407.jpeg  DSC04411.jpeg DSC04415.jpeg DSC04416.jpeg DSC04418.jpeg DSC04419.jpegDSC04421.jpeg

Kilka słów o Urzędzie.
Modernizację budynku Urzędu Gminy w Popielowie rozpoczęto 08.09.2006
Głównym powodem decyzji w sprawie modernizacji i rozbudowy Urzędu były:
•    częste awarie instalacji elektrycznej, które kilkakrotnie kończyły się przepaleniem przewodów,  co stwarzało realne zagrożenie pożarem budynku,
•    brak sieci informatycznej i teletechnicznej
•    drewniana klatka schodowa,
•    brak miejsca dla petenta
•    brak pomieszczeń sanitarnych i socjalnych
•    zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy   w zakresie właściwego oświetlenia stanowisk pracy
•    niedostosowanie budynku do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych
•    trudne warunki pracy , ciasne pomieszczenia i ciągi komunikacyjne

Dzisiejszy Urząd Gminy w Popielowie to nowoczesny obiekt, który daje możliwości do profesjonalnej obsługi naszego mieszkańca.

Wykonane prace:

•    Dobudowane zostało nowe skrzydło do budynku o powierzchni   318 m2
(całkowita powierzchnia użytkowa budynku to  886,4 m2   )
•    Wykonana została termoizolacja budynku – na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 91.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
•    Powstała piękna sala konferencyjno – szkoleniowa, w której mogą odbywać się sesje Rady Gminy Popielów  - pierwsza sesja odbyła się 6.12.2007 ,
sala stwarza dobre warunki szkoleniowe, które są już wykorzystywane – 7.12.2007 odbyło się szkolenie dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek EFS w Opolu

•    Stworzone zostały ergonomiczne i bezpieczne warunki pracy
•    Wymieniona została instalacja elektryczna
•    Pod nową sieć telefoniczną i informatyczną położono prawie 7,7 km kabla
•    Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych  -  wejście do budynku, WINDA, szerokie ciągi komunikacyjne
•    Wydzielona została strefa przeznaczona na Centrum Zarządzania Kryzysowego, która w przyszłości zostanie wyposażona w nowoczesne urządzenia multimedialne ( w razie zagrożenia przewidziano możliwość niezależnego zasilania energetycznego)
•    Poprawie uległy warunki socjalno sanitarne
•    Zaprojektowane i wykonane zostały parkingi oraz teren zielony wokół budynku.

Jednak warto podkreślić że w latach 2006 - 2007 niezależnie od remontu Urzędu prowadzone były również inne inwestycje i prace remontowo budowlane, należą do nich:

•    Kontynuacja prac związanych ze skanalizowaniem Gminy Popielów, przede wszystkim miejscowości Karłowice i Kurznie
•    W roku 2006 ostatecznie zakończono rekultywację składowiska odpadów w Karłowicach, gdzie do dzisiaj prowadzi się monitoring stanu zanieczyszczeń
•    W roku 2006 zakończono również prace związane z oznakowaniem ścieżek rowerowych
•    Prowadzimy budowę pełnowymiarowej sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie,
•    Przy Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach prowadzona jest budowa zatoczki autobusowej,
Inne remonty w jednostkach oświatowych:
PSP Popielów  - wymiana centralnego ogrzewania,
PSP Karłowice – remonty i doposażenie zaplecza kuchenno – socjalnego, wymiana podłóg w klasach, opracowanie projektu Sali gimnastycznej
PSP Stare Siołkowice  - częściowa wymiana centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej
PP Stare Siołkowice  - wymiana stolarki okiennej
PP Karłowice  - wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej

•    w bieżącym roku świętowaliśmy otwarcie budynku OSP w Stobrawie – po zakończonym remoncie i przebudowie
•    prowadzone są kompleksowe remonty świetlic wiejskich Stare Kolnie , Kurznie,  Kaniów
•    przeprowadzono remont Domu Kultury w Karłowicach w zakresie  zabezpieczenia p.poż
•    rozpoczęto realizację prac związanych z zagospodarowaniem centrum wsi Stobrawa, Stare Siołkowice
•    przystąpiono do opracowania dokumentacji planów zagospodarowania przestrzennego 9 miejscowości gminy,
•    przeprowadzono budowę dróg : ul. Bocznokolejowa w Karłowicach,
ul. Stawowa w Kurzniach,
ul. Kraszewskiego,  Zielona i Prusa w Popielowie
•    opracowano dokumentację na ulicę Szkolną i Piaskową w Nowych Siołkowicach, Buczka w Stobrawie i Wiejską w Popielowskiej Kolonii
•    opracowano dokumentację projektową na doświetlenie ulic
Wróć na początek strony