ZDALNA SZKOŁA w Gminie Popielów

logo zdalna szkoła:
- Fundusze Europejskie (kolorowe gwiazdy na granatowym tle)
- Flaga Rzeczpospolitej Polskiej (biało-czerwona)
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa( przedstawia kontury Polski w których wnętrze wypełnione jest cheapem)
- Unia Europejska (żółte gwiazdy tworzące okrąg na granatowym tle)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

ZDALNA SZKOŁA

Gmina Popielów otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji grant w wysokości 60 000,00 zł na zakup 20 sztuk laptopów z oprogramowaniem, które zostaną przekazane do Publicznych Szkół Podstawowych w Popielowie, Starych Siołkowicach oraz Karłowicach.

Aktualnie sprzęt zostanie wykorzystany do realizacji zadań w ramach zdalnej szkoły.  W przyszłości laptopy będą wykorzystywane  w pracowniach informatycznych poszczególnych szkół.

Zdjęcie w ramach projektu ,,Zdalna Szkoła" 
Na zdjęciu widoczny jest laptop stojący na kartonach wraz z czarną torbą.

Wróć na początek strony