2008.09.19 - Moje przedszkole oknem na świat - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KL.jpeg UE.jpeg EFS.jpeg

17 września 2008 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Moje przedszkole oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspólfinasowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 59 950,15zł

Projekt będzie realizowany przez Przedszkole Publiczne w Karłowicach.

 

Wróć na początek strony