PRACA URZĘDU OD PONIEDZIAŁKU 18 MAJA 2020

Tymczasowe rozwiązania w funkcjonowaniu Urzędu obowiązujące od dnia 18 maja 2020r. do odwołania, łagodzące ograniczenia wprowadzone 16 marca 2020r.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo publiczne w stanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, z dniem 18 maja wprowadza się następujące zasady obsługi obywateli w Urzędzie Gminy w Popielowie:

  1. Przywraca się bezpośrednią obsługę klientów w:
  • kasie Urzędu Gminy w Popielowie ( pok. 34, II piętro).
  • Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Spraw Obywatelskich (pok. 31, 32 i 33, II piętro)
  1. W pozostałych sprawach w dalszym ciągu utrzymuje się następujące ograniczenia:
  • przyjmowanie pism i wniosków poprzez składanie dokumentów do urny umieszczonej obok wejścia głównego do Urzędu (potwierdzenie złożenia pisma będzie wysyłane pocztą tradycyjną), drogą pocztową, bądź elektronicznie poprzez ePUAP,
  • w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa - innych niż dokonanie wpłat lub wypłat w kasie Urzędu, przyjmowanie klientów odbywać się będzie jedynie w punkcie obsługi mieszczącym się w przedsionku Urzędu,
  • obsługa klientów w siedzibie Urzędu będzie miała miejsce przy zachowaniu zasad ochrony polegających na obowiązku noszenia maseczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk przez klientów i pracowników Urzędu.
  1. We wszystkich sprawach, w których jest to możliwe, rekomenduje się ich załatwianie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
  2. Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy Popielów:
Główny numer i e-mail Urzędu: 
Numery telefonów i adresy e-mail do wszystkich Referatów znajdziesz TUTAJ

Powyższe ograniczenia w pracy Urzędu obowiązywać będą od 18 maja 2020 r. (poniedziałek) do odwołania.

PDFZarządzenie nr 120.33.2020.pdf (112,64KB)

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zrozumienie.

Wróć na początek strony