Budowa sieci gazowej w Starych Siołkowicach

Logotyp Polska Spółka Gazownictwa 
Pomarańczowo-niebieski znak Polskiej Spółki Gazownictwa

Drodzy Mieszkańcy,

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z wykonawcą na budowę pierwszego odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o długości 2 350 m, tj. od ulicy Warszawskiej do Hospicjum w Starych Siołkowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania to blisko 500 tys. zł netto, w całości sfinansowane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. 

Cieszymy się, że współpraca z PSG przyniosła wymierne efekty. Ważne jest także, że to pierwszy etap rozwoju sieci gazowej w naszej gminie, a cała inwestycja ma status inwestycji rozwojowej i w przyszłości będzie podlegać dalszej rozbudowie.

Dziękujemy bardzo Panu Rafałowi Adamiszynowi, Dyrektorowi Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. oraz pracownikom Oddziału za ogromne zaangażowanie i efektywną współpracę. Dziękujemy też Mieszkańcom i Przedsiębiorcom z terenu gminy Popielów, którzy aktywnie włączali się w rozmowy z PSG.

Wróć na początek strony