Laptopy „Zdalna szkoła” zostały przekazane wszystkim szkołom podstawowym Gminie Popielów

Z początkiem kwietnia 2020r. ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół bez wkładu własnego. Program finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wniosek Gminy Popielów o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, został pozytywnie zweryfikowany.

Program umożliwił Gminie Popielów zakup 20 laptopów na kwotę około 60 000,00 zł, z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów 3 naszych szkół oraz nauczycieli.

Dyrektorzy poszczególnych szkół odebrali laptopy i aktualnie zostają one przekazane w ręce najbardziej potrzebujących uczniów, nie mających możliwości odbywania zdalnego kształcenia a także nauczycielom.


Zakupiony sprzęt został rozdysponowany następująco (zgodnie z zapotrzebowaniem otrzymanym ze szkół):
1. PSP Popielów                    -           8 laptopów

2. PSP Karłowice                   -           6 laptopów

3. PSP Stare Siołkowice       -           6 laptopów

Po zakończeniu zdalnego nauczania sprzęt zostanie zwrócony do placówek i będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.

Wszystkim uczniom życzymy owocnej nauki i wielu sukcesów.

Logotyp projektu ,,Zdalna Szkoła"  dotyczącego przekazania laptopów do szkół. 
Na niebieskim logotypie, znajduje się logo Centrum Projektów Polska Cyfrowa( kontury Polski wypełnione cheapem)
Na dole znajdują się loga:
- Fundusze Europejskie( kolorowe gwiazdy na granatowym tle)
- Flaga Rzeczpospolita Polska (biało-czerwona)
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa( kontury Polski wypełnione cheapem)
- Flaga Unii Europejskiej (żółte gwiazdy na granatowym tle)

Zdjęcie przedstawia Zastępcę Wójta i dyrektor PSP Stare Siołkowice w czasie wręczania laptopów do programu ,, Zdalna Szkoła"

Zdjęcie przedstawia Zastępcę Wójta i dyrektora PSP Stare Siołkowice w czasie wręczania komputerów w programie ,,Zdalna Szkoła"

 

Wróć na początek strony