2008.11.03-2008.12.12 - Mały Przedszkolak potrafi

W okresie od 03.11.2008r do 12.12.2008r na terenie Gminy Popielów w Przedszkolu Publicznym w Starych Siołkowicach  realizowany będzie projekt "Mały Przedszkolak potrafi" w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r "Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Gmina Popielów na podstawie wniosku złożonego  na realizację w/w projektu otrzymała decyzją Wojewody Opolskiego dofinansowanie w kwocie 6 950,00 zł co stanowi 70% wartości całości projektu. Pozostałe 30% (3 100,00 zł) stanowią środki własne Gminy.

Celem projektu jest wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej przedszkola, rodziny i środowiska lokalnego dzieci uczęszczających do przedszkola w Starych Siołkowicach.

szczegółu projektu

Wróć na początek strony