Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Logotyp Marszałkowska inicjatywa sołecka.
na logotypie znajdują się loga:
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka(logo przedstawia kontury budynku)
- Herb Gminy Popielów( żółto-niebieskie trójkąty na których znajduję się biały krzyż, pług orzący pole, ceglana ściana z datą 1286 i białym gołębiem)
- Marszałek Województwa Opolskiego( żółty orzeł w koronie na niebieskim tle)

W okresie od kwietnia do października 2022 r. Gmina Popielów będzie uczestniczyć w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”, w ramach którego zrealizuje małe projekty lokalne na terenach wiejskich. Zadania będą współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego oraz Gminy Popielów. 
Projekt MIS przewiduje wsparcie wszystkich sołectw w danej Gminie w latach 2020-2022.
W roku 2022 z pozyskanych środków zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kurznie
Koszt zadania      – 23.500,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 18.500,00 zł

2. Ogrodzenie przy świetlicy w miejscowości Stare Kolnie
Koszt zadania      – 14.500,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 9.500,00 zł

3. Doposażenie sołectwa w sprzęt służący organizacji imprez i spotkań plenerowych w miejscowości Stare Siołkowice
Koszt zadania      – 6.500,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 1.500,00 zł

4. Doposażenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Stobrawa
Koszt zadania      – 13.000,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 8.000,00 zł

„Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego oraz ze środków Funduszu Sołeckiego Gminy Popielów”


Logotyp Marszałkowska inicjatywa sołecka.
na logotypie znajdują się loga:
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka(logo przedstawia kontury budynku)
- Herb Gminy Popielów( żółto-niebieskie trójkąty na których znajduję się biały krzyż, pług orzący pole, ceglana ściana z datą 1286 i białym gołębiem)
- Marszałek Województwa Opolskiego( żółty orzeł w koronie na niebieskim tle)

W okresie od kwietnia do października 2021 r. Gmina Popielów będzie uczestniczyć w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”, w ramach którego zrealizuje małe projekty lokalne na terenach wiejskich. Zadania będą współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego oraz Gminy Popielów. 
Projekt MIS przewiduje wsparcie wszystkich sołectw w danej Gminie w latach 2020-2022.
W roku 2021 z pozyskanych środków zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuźnica Katowska
Koszt zadania      – 12.000,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 7.000,00 zł

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubienia
Koszt zadania      – 6.000,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 1.000,00 zł

3. Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych w miejscowości Nowe Siołkowice
Koszt zadania      – 11.000,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 6.000,00 zł

4. Modernizacja i doposażenie altany wiejskiej w miejscowości Popielowska Kolonia
Koszt zadania      – 6.135,39 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 1.135,39 zł

5. Zakup lamp solarnych w miejscowości Popielów
Koszt zadania      – 20.000,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 15.000,00 zł

„Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego oraz ze środków Funduszu Sołeckiego Gminy Popielów”


Logotyp Marszałkowska inicjatywa sołecka.
na logotypie znajdują się loga:
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka(logo przedstawia kontury budynku)
- Herb Gminy Popielów( żółto-niebieskie trójkąty na których znajduję się biały krzyż, pług orzący pole, ceglana ściana z datą 1286 i białym gołębiem)
- Marszałek Województwa Opolskiego( żółty orzeł w koronie na niebieskim tle)
                                         
W okresie od marca do października 2020r. Gmina Popielów będzie uczestniczyć w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”, w ramach którego zrealizuje małe projekty lokalne na terenach wiejskich. Zadania będą współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego oraz Gminy Popielów. 
Projekt MIS przewiduje wsparcie wszystkich sołectw w danej Gminie w latach 2020-2022.
W roku 2020 z pozyskanych środków zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaniów 
Koszt zadania      – 6.000,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 1.000,00 zł

2. Zakup zestawów festynowych (stoły i ławki) w miejscowości Karłowice 
Koszt zadania      – 9.500,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 4.500,00 zł

3. Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Rybna
Koszt zadania      – 6.000,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 1.000,00 zł

Realizacja zadania w miejscowości Kuźnica Katowska została przełożona na 2021 rok.

„Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego oraz ze środków Funduszu Sołeckiego Gminy Popielów”
 


Zrealizowane zadania:

Wróć na początek strony