2008.10.10-2008.12.12 - Sportowe piątki - to radość, ruch i rekreacja dofinansowanie z Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziezy w 2008 r. - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

W okresie od 10.10.2008r do 12.12.2008r na terenie Gminy Popielów realizowany będzie projekt "Sportowe piatki - to radość, ruch i rekreacja"

 

w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r "Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Gmina Popielów na podstawie wniosku złożonego  na realizację w/w projektu otrzymała decyzją Wojewody Opolskiego dofinansowanie w kwocie 13 470,00 zł co stanowi 70% wartości całości projektu. Pozostałe 30% (5800,00 zł) stanowią środki własne Gminy.

szczegóły projektu

Wróć na początek strony