Rolnictwo dla klimatu

W ramach projektu "Rolnictwo dla klimatu" realizowanego przez studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego, publikujemy udostępnione informacje dotyczące problemu suszy.

Plakat informujący o sytuacji suszy w kraju- sposoby na przeciwdziałanie suszy.
,,Susza w Polsce:
- 70% wody w Polsce zużywanych jest na potrzeby energetyki. 
- Polska jest trzecim od końca państwem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ilość wody przypadającej rocznie na mieszkańca ( w Polsce to prawie 3 razy mniej niż średnia w Unii Europejskiej)
- Aby pozbyć się suszy przez trzy miesiące musiałby padać regularny deszcz.
- Straty z powodu suszy wyniosły w 2018 roku około 3 mld zł, w 2019 roku o takiej kwocie można było już mówić we wrześniu.
Sposoby na przeciwdziałanie suszy:
1. Magazynowanie wody deszczowej w przydomowych zbiornikach.
2. Podlewanie ogródków wodą deszczową 
3. Oszczędzanie wody z wodociągów 
4. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, celem zapobiegania zmianom klimatycznym przyczyniającym się do postępowania suszy. 
5. Wybieranie łąki kwietnej zamiast standardowych trawników.

Plakat dotyczący przyczyny suszy:
- słaba retencja (magazynowanie wody) 
- zmiany klimatyczne
- nieodpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi 
- marnowanie wody pitnej
- sztuczne ,,regulowanie" rzek 
- osuszanie terenów podmokłych 
Skutki Suszy:
- zakłócanie naturalnego obiegu wody 
- niski poziom wód lądowych
- ograniczony postęp do wody pitnej 
- straty w produkcji rolnej i hodowlach 
- większe ryzyko pożarów 
- zwiększone koszty w sektorze przemysłowym
- negatywny wpływ na samopoczucie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi
Na różowym plakacie znajduje się kolorowe koło podzielone na siedem kawałków z rysunkami skutków suszy.

Plakat informujący o tym czym jest susza.
Susza to długotrwały okres braku opadów atmosferycznych w porównaniu do średnich wieloletnich wartości, cechujący się również wysoką temperaturą.
Rodzaje suszy:
- atmosferyczna powstała na skutek długiego okresu bez opadów.
- hydrologiczna to kolejny etap suszy atmosferycznej i rolniczej. To okres kiedy poziomy wód obniżają się poniżej stanów średnich.
- Rolnicza to konsekwencja wydłużającej się suszy atmosferycznej. Brak opadów prowadzi do niedostatecznej ilości wody w glebie, i w efekcie powoduje spadek jakościowy i ilościowy plonów roślin.
- Hydrogeologiczna to ostatni etap rozwoju suszy, przejawia się jako obniżenie poziomu wód  podziemnych. Świadczy o niej np. niski poziom wód w studniach.

Wróć na początek strony