2009.01.15 - Informacja

   Informujemy, że Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego organizuje   spotkanie informacyjmo-konsultacyjne z zakresu udzielania pomocy i wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Spotkanie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów działania "Odnowa i rozwój wsi". Zapraszamy przedstawicieli gmin, instytucji kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościołów i związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego.

    Zainteresowane osoby powinny zgłaszać swoje uczestnictwo za pośrednictwem maila:  z podaniem imienia i nazwiska, nazwą reprezentowanej instytucji oraz telefonem kontaktowym.

 Zgłoszenia przyjmuje się w terminie do dnia 22 stycznia 2009 r.

Wróć na początek strony