Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

I tura głosowania – 28.06.2020 r.

 

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

 

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r.

 

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

 

W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

 

WAŻNE: Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju, jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego - 2 - głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

 

Powyższe zgłoszenie może być  dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy pod numerami telefonów: 77 427-58-32 lub 77-427-58-33.

 

UWAGA:

  • Ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, nie jest równoznaczne z telefonicznym zgłoszeniem. Nie ma zatem prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia głosowania korespondencyjnego.
  • Nie ma możliwości dokonania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Zgłoszenie to może zostać dokonane w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji, a więc za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:

1) nazwisko i imię (imiona);

2) imię ojca;

3) datę urodzenia;

4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy;

5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;

6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

 

Wzór zgłoszenia zarówno w przypadku głosowania w kraju, jak i za granicą dostępny jest poniżej:

DOCXzgloszenie-zamiaru-glosowania-korenpondencyjnego-w-kraju (16,88KB)

DOCXZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą (15,14KB)

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (art.13 RODO)

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA - WYBORY 2020 (50,79KB)

 

Więcej informacji na temat procedury związanej z korespondencyjnym przeprowadzeniem wyborów (I i II tura) jest dostępnych pod adresem:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

 

 

Wróć na początek strony