Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Popielów - Kabachy

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

zrealizowała

projekt pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Popielów - Kabachy”

współfinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu

Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Popielów - Kabachy

Kwota dofinansowania

 523 565,78 zł

Całkowita wartość inwestycji

 747 951,12 zł

Cel projektu

Celem realizacji przedmiotowego projektu był remont powierzchniowy dróg gminnych, tj. ul. ul. Moniuszki, ul. Kraszewskiego, ul. Zielonej w Popielowie poprzez m.in. wykonanie nowej warstwy ścieralnej. Poprawił się stan techniczny dróg co przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa ale również konkurencyjności gospodarczej Gminy poprzez zwiększenie jej atrakcyjności, stworzenie zachęty dla inwestorów, a także zaistnienie warunków dla powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy.  Realizacja przedmiotowego zadania pozytywnie wpłynęła na poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie wiejskim, w szczególności poprawi dostęp do drogi publicznej wyższej kategorii.

Planowane efekty rzeczowe

Długość wyremontowanego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej: 4874 m,
Szerokość pasów drogi 2,50 - 3,50 m

Rok realizacji

2019

Wróć na początek strony