Budowa ul. Leśnej w miejscowości Karłowice wraz z budową oświetlenia

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

realizuje

projekt pn. „Budowa ul. Leśnej w miejscowości Karłowice wraz z budową oświetlenia ”

współfinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu

Budowa ul. Leśnej w miejscowości Karłowice wraz z budową oświetlenia

Kwota dofinansowania

 231 780,72 zł

Całkowita wartość inwestycji

 331 115,32zł

Cel projektu

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa stanu technicznego drogi – ul. Leśnej w Karłowicach, poprzez wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 4,5 metrów z oświetleniem oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m w Karłowicach. Działania przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa ale również konkurencyjności Gminy poprzez zwiększenie jej atrakcyjności, stworzenie zachęty dla powstania nowych budynków mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. Ponadto realizacja niniejszego zadania pozytywnie wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie wiejskim, w szczególności poprawi dostęp do terenów mieszkaniowych oraz znajdujących się w okolicy podmiotów gospodarczych.

Planowane efekty rzeczowe

Długość budowanego odcinka drogi: 282,3 m
Szerokość jezdni: 4,5 m
Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m
Oświetlenie: TAK

Rok realizacji

2020

Wróć na początek strony