Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

zrealizowała

projekt pn. „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice ”

współfinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice

Kwota dofinansowania

 255 714,93 zł

Całkowita wartość inwestycji

 511 429,87 zł

Cel projektu

Celem realizacji przedmiotowego projektu była przebudowa ulicy Polnej w Karłowicach poprzez zaprojektowanie nawierzchni drogi do wymagań dla kategorii ruchu KR1, poprawa geometrii korony drogi - ukształtowanie właściwej niwelety drogi, wykonanie warstwy ścieralnej o szerokości od 5,00 do 5,60 m, wykonanie prac konserwacyjnych przy istniejących studzienkach ściekowych (oczyszczenie kanalizacji z demontażem istniejących studzienek oraz montażem nowych studzienek ściekowych), przebudowa włączenia ulicy Polnej do dróg powiatowych nr 1144 i nr 1348 co wpłynęło pozytywnie na poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie wiejskim.

Planowane efekty rzeczowe

Długość odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej: 600 m,
Szerokość pasa drogi 2,5 m
Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m

Rok realizacji

2019

Wróć na początek strony