Remont drogi publicznej nr 101861 O - ulica Wacława, ul. Zamknięta 101862 O, ul. Przyszłości 101863 O, ul. Wolności 101864  O w miejscowości Stare Siołkowice

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

zrealizowała

projekt pn. „Remont drogi publicznej nr 101861 O - ulica Wacława, ul. Zamknięta 101862 O, ul. Przyszłości 101863 O, ul. Wolności 101864  O w miejscowości Stare Siołkowice”

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu

Remont drogi publicznej nr 101861 O - ulica Wacława, ul. Zamknięta 101862 O, ul. Przyszłości 101863 O, ul. Wolności 101864  O w miejscowości Stare Siołkowice

Kwota dofinansowania

 480 913,10 zł

Całkowita wartość inwestycji

 687 018,71 zł

Cel projektu

Celem realizacji przedmiotowego projektu był remont powierzchniowy dróg gminnych, tj. ul. Wacława, ul. Zamkniętej, ul. Przyszłości i ul. Wolności w Starych Siołkowicach  poprzez m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni drogowej i wykonanie nowej warstwy ścieralnej gr. 4,00 cm wraz z utwardzeniem tłuczniem poboczy na całej długości i odwodnienie  powierzchniowe z zastosowaniem odpowiednich spadków na pobocze drogi. Przedmiotowe działania pozytywnie wpłynęły na poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie wiejskim, w szczególności poprawił się dostęp do znajdujących się przy wskazanych drogach  podmiotów gospodarczych. Poprawie uległ stan techniczny i bezpieczeństwo przedmiotowych dróg gminnych użytkowanych przez mieszkańców, podmioty gospodarcze i turystów zmierzających w kierunku kąpieliska.

Planowane efekty rzeczowe

Długość wyremontowanego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej: 2019 m,
Szerokość pasów drogi 3,2 – 3,8 m

Rok realizacji

2019

Wróć na początek strony