Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Stare Siołkowice

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

zrealizowała

projekt pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Stare Siołkowice ”

współfinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu

Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Stare Siołkowice

Kwota dofinansowania

 296 966,96 zł

Całkowita wartość inwestycji

 424 238,51 zł

Cel projektu

Celem realizacji przedmiotowego projektu była przebudowa ul. Warszawskiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej co wpłynęło pozytywnie na poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie wiejskim, w szczególności poprawiło dostęp do znajdujących się przy ul. Warszawskiej  podmiotów gospodarczych.

Planowane efekty rzeczowe

Długość odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej: 861 m,
Szerokość pasa drogi 3,5 m
Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m

Rok realizacji

2019

Wróć na początek strony