Budowa ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów – droga gminna nr 101839 O

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

zrealizowała

projekt pn. „Budowa ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów – droga gminna nr 101839 O ”

współfinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu

Budowa ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów – droga gminna nr 101839 O

Kwota dofinansowania

 264 028,60 zł

Całkowita wartość inwestycji

580 158,48 zł

Cel projektu

Celem realizacji przedmiotowego projektu była budowa ul. Wiatraki w Popielowie poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej co wpłynęło pozytywnie na poprawę stanu technicznego drogi, wzrostu bezpieczeństwa, dostępności komunikacyjnej na terenie wiejskim, w szczególności poprawiło dostęp do znajdujących się przy ul. Wiatraki podmiotów gospodarczych.

Planowane efekty rzeczowe

Długość odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej: 398 m,
Szerokość pasa drogi 4,5 m
Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m
Oświetlenie: TAK

Rok realizacji

2019

Wróć na początek strony