Przebudowa drogi gminnej nr 101803 O – ul. Wodociągowej w miejscowości Kurznie

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

realizuje

projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101803 O – ul. Wodociągowej w miejscowości Kurznie ”

współfinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 101803 O – ul. Wodociągowej w miejscowości Kurznie

Kwota dofinansowania

 496 489,29 zł

Całkowita wartość inwestycji

709 270,42 zł

Cel projektu

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest przebudowa drogi gminnej nr 101803 O ul. Wodociągowej w Kurzniach  poprzez wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 3,5 - 5,5 metrów na odcinku około 280 mb i o nawierzchni kruszywowej o szerokości 3,5 m na długości około 865 mb oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową i oświetleniem projektowanego przejścia dla pieszych. Przebudowa drogi i nowa nawierzchnia ukierunkowane są na poprawę jej nośności i stanu technicznego co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ale również konkurencyjności Gminy poprzez zwiększenie jej atrakcyjności, dostępności komunikacyjnej i stworzenie zachęty dla powstania nowych budynków mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. Ponadto inwestycja przyczyni się do poprawy zagospodarowania terenu pod kątem funkcjonalności i podniesienia estetyki przestrzeni publicznej, poprawy dostępności komunikacyjnej służb porządkowych oraz jednostek straży, policji lub pogotowia poprzez polepszenie parametrów geometrycznych jezdni.

Planowane efekty rzeczowe

Dł. I odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej: 280 m, szerokość pasa drogi 2x2,5 m
Dł. II odcinka drogi o nawierzchni kruszywowej: 865 m, szerokość pasa drogi 3,5 m
Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m
Oświetlenie: TAK

Rok realizacji

2020

Wróć na początek strony