Szacowanie szkód w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – deszcz nawalny oraz wystąpienie wód z rzek

Szacowanie szkód w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Poszkodowani rolnicy i producenci rolni mogą składać wnioski o dokonanie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych do 13 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Popielów związanych z zalaniem użytków rolnych spowodowanych wystąpieniem wód z rzek oraz deszczu nawalnego.

Warunkiem szacowania szkód przez Komisję jest złożenie wniosku oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

DOCWniosek o szacowanie szkód (174,50KB)

Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.

Należy również dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie składane do Agencji Restrukturyzacji Modernizacji i Rolnictwa w 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela pani Renata Zborowska nr tel. 77 427 58 53.

Wróć na początek strony