Otwarcie drogi powiatowej w Starych Siołkowicach - ul. Klapacz

W dniu dzisiejszym dokonano uroczystego otwarcia drogi powiatowej w Starych Siołkowicach - ul. Klapacz. Symbolicznym przecięciem wstęgi m.in. przez Pana Henryka Lakwę - Starostę Opolskiego i Panią Sybillę Stelmach, Wójt Gminy Popielów oraz Pana Jacka Dziatkiewicza, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, zakończono trwający od 2018 r. trzyetapowy remont i przebudowę tej drogi.

Wartość całej inwestycji to około 7,5 mln zł i na jej realizację udało się Władzom powiatu opolskiego pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres zadań inwestycyjnych był kompleksowy i obejmował m.in. poszerzenie jezdni do 6 metrów, kładkę pieszo-rowerową wraz z chodnikiem o szerokości 2 m wzdłuż całej drogi, wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, przebudowano urządzenia melioracyjne oraz skrzyżowania z drogami gminnymi i wewnętrznymi, wybudowano wjazdy na posesje prywatne, a także przebudowano infrastrukturę energetyczną i telekomunikacyjną.

Pomimo nieprzewidzianego zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 i konieczności kilkutygodniowego zawieszenia prac budowlanych, wykonawca zakończył wszystkie roboty przed terminem, który był wyznaczony na 17 sierpnia br.

Pani Wójt Sybilla Stelmach, złożyła na ręce Pana Starosty oraz przedstawicieli Samorządu Powiatu, ale także Wykonawcy, pracowników urzędu gminy i Radnych Gminy Popielów oraz Pani sołtys Danuty Izydorczyk, serdeczne podziękowania i szczere słowa uznania za wsparcie, pomoc i życzliwość we wszystkich działaniach, które były podejmowane przy realizacji kolejnych etapów inwestycji. Jakość i zakres wykonanych prac w ramach kolejnych etapów tej inwestycji przerosły nasze oczekiwania. Nowa droga z pewnością ułatwi codzienne życie Mieszkańcom oraz wszystkim przejeżdżającym przez gminę Popielów. W szczególności przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczniów, którzy od września tego roku rozpoczną naukę w nowo wyremontowanej szkole podstawowej przy tejże ulicy.

Zdjęcie z otwarcia drogi w Starych Siołkowicach. Na zdjęciu jest Pani Wójt, Wice Wójt, Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Cichoń , Starosta Opolski i zaproszeni goście

Zdjęcie z otwarcia drogi w Starych Siołkowicach. Na zdjęciu jest Pani Wójt, Wice Wójt, Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Cichoń , Starosta Opolski i zaproszeni goście

 

Wróć na początek strony