Odkomarzanie w Gminie Popielów

Drodzy Mieszkańcy,

W dniu dzisiejszym, tj. poniedziałek 27 lipca br. w godzinach wieczornych, na terenie Gminy Popielów przeprowadzony zostanie zabieg odkomarzania metodą agrolotniczą. 

Usługa obejmie powierzchnie około 500 ha – przede wszystkim tereny zabudowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz miejsca publiczne takie jak: place zabaw, skwery w centrach wsi, boiska, publiczne tereny zielone.

Zabieg przeprowadzony będzie preparatem posiadającym wymagane prawem zezwolenia i atesty, w tym aktualną decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dopuszczonym do obrotu na rynku oraz posiadającym aktualny termin ważności.

Mimo, iż preparat jest nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt, w miejscach gdzie będzie trwało odkomarzanie, mieszkańcy są proszeni o zamykanie okien, a kobiety w ciąży i dzieci nie powinny wówczas przebywać na zewnątrz.

Zaleca się również, aby przez 24 godziny nie spożywać warzyw i owoców z terenów objętych odkomarzaniem. Prosimy również właścicieli pasiek o zabezpieczenie uli.

Warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest bezdeszczowa i bezwietrzna pogoda.

W przypadku niesprzyjających warunków i zdarzeń, które mogą mieć wpływ na skuteczność wykonania odkomarzania, opryski zostaną przełożone na dzień następny lub najbliższy możliwy termin. O ewentualnych zmianach poinformujemy niezwłocznie.

Grafika w ramach akcji ,,Odkomarzanie"
Przedstawia wizerunek komara w czerwonym i przekreślonym kółku.

Wróć na początek strony