Komunikat dotyczący odwołania ograniczeń w pracy Urzędu Gminy

KOMUNIKAT

Dotyczy: odwołania ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Popielowie, wprowadzonych 16  marca 2020 r. w związku ze stanem epidemii COVID-19

 

1. Przywraca się bezpośrednią obsługę klientów w Urzędzie Gminy w Popielowie.

2. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo publiczne w stanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, zalecamy:

1) zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. noszenie maseczek ochronnych, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Urzędu, zachowanie odległości (dystansu społecznego),

2) przebywanie w pomieszczeniu nie więcej niż 1 osoby na stanowisko obsługi.

3. We wszystkich sprawach, w których to możliwe, zalecamy załatwianie ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, e-mail) lub telefonicznie.

4. Informujemy, że nadal można pozostawiać dokumenty w urnie wystawionej w przedsionku, przy wejściu do Urzędu.

5. Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.

 

Dane kontaktowe Urzędu Gminy Popielów:

ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

Główny numer Urzędu: 77 427 58 22

Główny e-mail Urzędu: ug@popielow.pl

Wróć na początek strony