Ogłoszenie w sprawie włączenia syren alarmowych 1 sierpnia 2020r.

Informuję, że Wojewoda Opolski działając na podstawie § 10 ust.3 i 4 oraz §11 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz  właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96), zwrócił się  z prośbą o włączenie syren alarmowych w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienie 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W dniu 1 sierpnia 2020r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Dla podkreślenia szczególnego charakteru znaczenia obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego, a także w celu podkreślenia rangi wydarzenia zostaną wywieszone na urzędach administracji publicznej i w miejscach publicznych flagi  narodowe. Apeluję do mieszkańców gminy o minutę zadumy w czasie uruchomienia syren.                                                                                                                     

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

Wróć na początek strony