Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Plakat Powszechny Spis Rolny
Termin 01.09 do 30.11.2020 
Cel realizacji PSR:
- Rzetelne i obiektywne zidentyfikowanie stanu polskiego rolnictwa oraz obserwacja kierunków i zakresu zmian jakie zaszły w rolnictwie w 2010 r. 
- Wykorzystanie wyników PSR do tworzenia strategii rozwojowych, planów rozwoju obszarów wiejskich i kreowania polityki żywnościowej. 

Metoda realizacji PSR:
- samospis internetowy - obowiązkowa metoda (uzup. wywiad telefoniczny lub bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza spisowego 

Bezpieczeństwo informacji:
- dane pozyskane w PSR podlegają tajemnicy statystycznej (art.10 ustawy o statystyce publicznej z 1995 r.)

W PSR pytania dotyczą:
- osoby kierującej gospodarstwem rolnym
- użytkowania gruntów
- powierzchni zasiewów 
- zużycia nawozów
- pogłowia zwierząt gospodarskich
- produkcji ekologicznej
- rodzaju budynków gospodarskich

Spisując się zyskujesz realny wpływ na zmiany zachodzące w gospodarce rolnej. 
więcej informacji na spis.gov.pl 

Na plakacie widnieje zdjęcie zadowolonej kobiety na tle pola kukurydzy. 
Po prawej stronie znajduje się logo GUS

Informacje o Powszechnym Spisie Rolnym

PDFList Gminnego Komisarza Spisowego.pdf (230,64KB)


 

Wróć na początek strony