2009.03.31 - Warsztaty zdobienia Jaj Wielkanocnych

Kraszanki.jpeg GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 W POPIELOWIE

zaprasza na

 W A R S Z T A T Y     Z D O BI E N I A 

J A J   W I E L K A N O C N Y C H

Warsztaty zdobienia jaj odbędą się:  31 marca 2009 r.

W SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI

W POPIELOWIE  W GODZ. 17:00-19:30

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY !!!

Wróć na początek strony