Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów z Popielowską Kolonią - droga gminna nr 101820 O

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

realizuje

projekt pn. Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów z Popielowską Kolonią - droga gminna nr 101820 O

współfinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu

Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów z Popielowską Kolonią - droga gminna nr 101820 O

Kwota dofinansowania

 317 629,47 zł

Całkowita wartość inwestycji

453 756,38zł

Cel projektu

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest przebudowa drogi gminnej nr 101820 O łączącej Popielów z Popielowską Kolonią poprzez wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 3,5 metrów oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m wraz z mijanki i remontem przepustów znajdujących się pod zjazdami. Droga ma istotne znaczenie dla rozwoju Gminy Popielów i obszaru na którym jest usytuowana, ponieważ łączy dwie sąsiednie miejscowości i będzie służyć do obsługi mieszkańców oraz przedsiębiorców korzystających z tej drogi. Budowa drogi i nowa nawierzchnia ukierunkowane są na poprawę jej stanu technicznego co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ale również konkurencyjności Gminy poprzez zwiększenie jej atrakcyjności, stworzenie zachęty dla powstania nowych budynków mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. Ponadto realizacja przedmiotowego zadania pozytywnie wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie wiejskim.

Planowane efekty rzeczowe

Dł. odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej: 1 238 m,

Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m

Rok realizacji

2020

Wróć na początek strony