2009.04.02 - Sprawdzian klas VI w szkołach podstawowych na terenie gminy Popielów

W dniu 2 kwietnia 2008r. w szkołach podstawowych na terenie gminy Popielów odbędzie się sprawdzian klas VI. W sprawdzianie udział weźmie łącznie 85 uczniów z :
Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach

Czas trwania sprawdzianu zgodnie z rozporządzeniem wynosi 60 min. a dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu z powodu dysfunkcji czas ten może być wydłużony do 90 min.  Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwa Szkolny Zespół Egzaminacyjny, którego Przewodniczącym jest Dyrektor danej szkoły.

Wróć na początek strony