"Sadza płonie. Czad zabija. Żyj" Akcja społeczna organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy uruchomił akcję motywowaną troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

W załączeniu znajduje się komunikat skierowany do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj"

Plakat "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj" Akcja społeczna organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy
,,Czyść Komin" 
Na czarnym plakacie znajduje się rysunek przedstawiający kontury czerwonego domu.
Na dole po prawej stronie znajduje się logo międzywojewódzkiego cechu kominiarzy - litery MC białe i czerwona litera K oraz biały kapelusz kominiarza

PDFkomunikat międzywojewódzkiego cechu kominiarzy (537,73KB)

Wróć na początek strony