Dowóz dzieci do szkół – pamiętajmy o maseczkach!

Grafika w ramach ,,Dowóz dzieci do szkół – pamiętajmy o maseczkach!"
Na grafice widoczne są rysunki ośmiorga dzieci , ubranych w różne ubrania, i o różnych włosach, mających na swoich ustach maseczki. Tło grafiki jest koloru różowego.

Drodzy Rodzice  i Uczniowie,

w związku z rozpoczęciem dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Popielów przypominamy rodzicom oraz uczniom, że zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

Zgodnie z  § 24 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 z późn. zm.) w pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski,  maseczki przyłbicy albo kasku ochronnego.

Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Wróć na początek strony